Simplify a complex query

richard101 2014-06-09 09:21:49

I need to get my head round this query. I need to amend it but would like to simplify it first:

Select Case len(snxxxxxxxx) When 1 Then '000' + snxxxxxxxx 
               When 2 Then '00' + snxxxxxxxx 
               When 3 Then '0'  + snxxxxxxxx 
               Else snxxxxxxxx
               End As snxxxxxxxx,
               mfpidxxxxxxxx,
               FPIDxxxxxxxxx,
               MFPSxxxxxxxx,
               ANxxxxxxx,
               ADxxxxxxxxxxx,
               ASDxxxxhxhxxxx,
               ASNxxxolnsdf,                                                      
               Case len(Cast(APxxxxlkjbluhvkugvy As Varchar(3))) 
               When 1 Then '00' + Cast(APxxxxlkjbluhvkugvy As Varchar(3)) 
               When 2 Then '0' + Cast(APxxxxlkjbluhvkugvy As Varchar(3))                
               Else Cast(APxxxxlkjbluhvkugvy As Varchar(3)) 
               End As 
               APxxxxlkjbluhvkugvy,
               AIIDxxxxxlkhluyfv,
               PBIDxxxxxkjbsjfsdhbd,
               PPIDxxxx;jobsdlugvsjhvbs,
               NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs,              
               ISxxxxjhasgvukgvsjhvbshk,
               MAIDxxxklbsuvshvbsljkn,
               VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls,
               GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,
               LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv,
               POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss,
               POGSxxxxkhbshgcshgvsjhvbskbjs,
               GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs,
               PLxxxxjhgvbasjvsjgvsjvs,
               SLxxxxrfgycashcshgvshgvjhsg,
               SSLxxxxlihbdluhvbdlhvbdlhbd,
               SELxxxxtyackkuvsykgcskjm,
               IPXxxxxyfgcyyywgijsnlkjnsksj,
               IPYxxxxycfsghsgysysgbsjsjsklsm,
               COISNxxxxyhsgshsiosksl;sjshskssskugvxfjc AS MSxxxxjhsgvshsuksoihstrs              
FROM
(
      Select snxxxxxxxx,mfpidxxxxxxxx,FPIDxxxxxxxxx,MFPSxxxxxxxx,ADxxxxxxxxxxx,ASDxxxxhxhxxxx,ANxxxxxxx,ASNxxxolnsdf,Row_Number () Over( Partition By snxxxxxxxx,FPIDxxxxxxxxx,ANxxxxxxx,ASNxxxolnsdf 
      order by snxxxxxxxx,FPIDxxxxxxxxx,ANxxxxxxx,ASNxxxolnsdf,MerchAreaINxxxxihsbkuhsgvysdjsuihsgvblihb ASC,COISNxxxxyhsgshsiosksl;sjshskssskugvxfjc ASC)  As  APxxxxlkjbluhvkugvy,AIIDxxxxxlkhluyfv,PBIDxxxxxkjbsjfsdhbd,PPIDxxxx;jobsdlugvsjhvbs, NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs,ISxxxxjhasgvukgvsjhvbshk,
      MAIDxxxklbsuvshvbsljkn,VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls,GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv,POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss,POGSxxxxkhbshgcshgvsjhvbskbjs,COISNxxxxyhsgshsiosksl;sjshskssskugvxfjc,
                    GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs,PLxxxxjhgvbasjvsjgvsjvs,SLxxxxrfgycashcshgvshgvjhsg,SSLxxxxlihbdluhvbdlhvbdlhbd,SELxxxxtyackkuvsykgcskjm,IPXxxxxyfgcyyywgijsnlkjnsksj,IPYxxxxycfsghsgysysgbsjsjsklsm
 
              FROM        
              (    
                SELECT snxxxxxxxx,FPIDxxxxxxxxx,mfpidxxxxxxxx,MFPSxxxxxxxx,ANxxxxxxx,ADxxxxxxxxxxx,ASDxxxxhxhxxxx,
                        CASE ASNxxxolnsdf 
                        WHEN 999 THEN                         
                          CASE ASDxxxxhxhxxxx WHEN 'NO AISLE'  THEN 1 
                                       WHEN 'NO FIXTURE' THEN 2 
                             ELSE 2 
                          END   
                        ELSE  ASNxxxolnsdf
                        END AS ASNxxxolnsdf,
                    APxxxxlkjbluhvkugvy,MerchAreaINxxxxihsbkuhsgvysdjsuihsgvblihb,MAIDxxxklbsuvshvbsljkn,COISNxxxxyhsgshsiosksl;sjshskssskugvxfjc,VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls,GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv,POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss,POGSxxxxkhbshgcshgvsjhvbskbjs,
                    GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs,PLxxxxjhgvbasjvsjgvsjvs,SLxxxxrfgycashcshgvshgvjhsg,SSLxxxxlihbdluhvbdlhvbdlhbd,SELxxxxtyackkuvsykgcskjm,IPXxxxxyfgcyyywgijsnlkjnsksj,IPYxxxxycfsghsgysysgbsjsjsklsm,PPIDxxxx;jobsdlugvsjhvbs,
                    PBIDxxxxxkjbsjfsdhbd, ISNULL(NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs,1) AS NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs,ISNULL(ISxxxxjhasgvukgvsjhvbshk,0) AS ISxxxxjhasgvukgvsjhvbshk,AIIDxxxxxlkhluyfv
                  FROM 
                  (
                  SELECT   dbo.tblStore.SCxxxxrtfdctfgghghhhh AS snxxxxxxxx, 
                        dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx, 
                        dbo.tblMasterFloorPlan.mfpidxxxxxxxx, 
                        dbo.tblMasterFloorPlan.MFPSxxxxxxxxID, 
                        dbo.tblStatus.Status AS MFPSxxxxxxxx, 
                        ISNULL(dbo.tblAisleInstance.ANxxxxxxx, 999) AS ANxxxxxxx, 
                        LTRIM(RTRIM(ISNULL(dbo.tblAisleInstance.Description, 'NA'))) AS ADxxxxxxxxxxx, 
                        CASE LTRIM(RTRIM(ISNULL(dbo.tblAisleInstance.ASDxxxxhxhxxxx, ''))) 
                             WHEN '' THEN 
                             CASE WHEN FixtureCount = 0 OR FixtureCount IS NULL THEN 'NO FIXTURE' 
                                WHEN FixtureCount > 0 THEN 'NO AISLE' 
                             END ELSE 
                             dbo.tblAisleInstance.ASDxxxxhxhxxxx 
                        END AS ASDxxxxhxhxxxx, 
                        ISNULL(dbo.tblAisleInstance.ASNxxxolnsdf, 999) AS ASNxxxolnsdf, 
                       dbo.tblAisleInstance.AIIDxxxxxlkhluyfv AS AIIDxxxxxlkhluyfv,   
                       dbo.tblMerchandisableAreaPosition.MAPDxxxgshsilskosyhsfsjk AS APxxxxlkjbluhvkugvy, 
                       dbo.tblVaultMerchandisableArea.INxxxxihsbkuhsgvysdjsuihsgvblihb AS MerchAreaINxxxxihsbkuhsgvysdjsuihsgvblihb, 
                       dbo.tblVaultMerchandisableArea.VaultMAIDxxxklbsuvshvbsljkn AS MAIDxxxklbsuvshvbsljkn,
                       dbo.tblVaultMerchandisableAreaDetail.COISNxxxxyhsgshsiosksl;sjshskssskugvxfjc, 
                       dbo.tblVaultPlanObject.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls, 
                       CASE 
                            WHEN dbo.tblVaultPlanObject.GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf IS NULL THEN MissingLifeTimes.MissingGOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf
                            WHEN dbo.tblVaultPlanObject.GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf = 0 THEN MissingLifeTimes.MissingGOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf
                            ELSE dbo.tblVaultPlanObject.GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf END 
                       AS GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,                           
                       CASE 
                            WHEN tblLTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv.STATUS IS NULL THEN MissingLifeTimes.MissingLTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv
                            ELSE tblLTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv.STATUS END                                                        
                         AS LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv,
                       dbo.tblVaultPlanObject.POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss, dbo.tblVaultPlanObject.POGSxxxxkhbshgcshgvsjhvbskbjs, 
                       dbo.tblGlobalPlanObject.GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs, 
                       dbo.tblVaultPlanObject.ActualLength / 2.54 AS PLxxxxjhgvbasjvsjgvsjvs, 
                       dbo.tblVaultPlanObject.SLxxxxrfgycashcshgvshgvjhsg / 2.54 AS SLxxxxrfgycashcshgvshgvjhsg, 
                       dbo.tblVaultPlanObject.SSLxxxxlihbdluhvbdlhvbdlhbd / 2.54 AS SSLxxxxlihbdluhvbdlhvbdlhbd, dbo.tblVaultPlanObject.SELxxxxtyackkuvsykgcskjm / 2.54 AS SELxxxxtyackkuvsykgcskjm, 
                       dbo.tblVaultPlanObject.IPXxxxxyfgcyyywgijsnlkjnsksj, dbo.tblVaultPlanObject.IPYxxxxycfsghsgysysgbsjsjsklsm, dbo.tblGlobalPlanObject.User_int_2 AS PPIDxxxx;jobsdlugvsjhvbs, 
                       dbo.tblGlobalPlanObject.User_int_1 AS PBIDxxxxxkjbsjfsdhbd,
                       NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs,
                       ISxxxxjhasgvukgvsjhvbshk,
                       ROW_NUMBER()OVER ( PARTITION BY dbo.tblVaultPlanObject.POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss ORDER BY dbo.tblVaultPlanObject.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls ASC) AS SplitNumber                     
                  FROM   dbo.tblStoreCategoryHierarchy AS tblStoreCategoryHierarchy_1 WITH (NOLOCK) INNER JOIN
                       dbo.tblMasterFloorPlan WITH (NOLOCK) INNER JOIN
                       dbo.tblFloorPlan WITH (NOLOCK) INNER JOIN
                       dbo.tblFloorPlanAnalysisDetail WITH (NOLOCK) ON dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx = dbo.tblFloorPlanAnalysisDetail.FloorPlanInstanceID INNER JOIN
                       dbo.tblFloorPlanAnalysisHeader WITH (NOLOCK) ON dbo.tblFloorPlanAnalysisDetail.FloorPlanAnalysisID = dbo.tblFloorPlanAnalysisHeader.FloorPlanAnalysisID INNER JOIN
                       dbo.tblVaultPlanObject WITH (NOLOCK) ON dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx = dbo.tblVaultPlanObject.FPIDxxxxxxxxx INNER JOIN
                       dbo.tblVaultMerchandisableAreaDetail WITH (NOLOCK) ON dbo.tblVaultPlanObject.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls = dbo.tblVaultMerchandisableAreaDetail.VaultChildObjectID INNER JOIN
                       dbo.tblGlobalPlanObject WITH (NOLOCK) ON dbo.tblVaultPlanObject.PlanObjectGlobalID = dbo.tblGlobalPlanObject.GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs INNER JOIN
                       dbo.tblMerchandisableAreaPosition WITH (NOLOCK) ON 
                       dbo.tblVaultMerchandisableAreaDetail.MerchandisableAreaPositionID = dbo.tblMerchandisableAreaPosition.MerchandisableAreaPositionID INNER JOIN
                       dbo.tblVaultMerchandisableArea WITH (NOLOCK) ON 
                       dbo.tblVaultMerchandisableAreaDetail.VaultMAIDxxxklbsuvshvbsljkn = dbo.tblVaultMerchandisableArea.VaultMAIDxxxklbsuvshvbsljkn ON 
                       dbo.tblMasterFloorPlan.mfpidxxxxxxxx = dbo.tblFloorPlan.mfpidxxxxxxxx INNER JOIN
                       dbo.tblStore WITH (NOLOCK) INNER JOIN
                       dbo.tblStoreProject WITH (NOLOCK) ON dbo.tblStore.StoreID = dbo.tblStoreProject.StoreID ON dbo.tblMasterFloorPlan.StoreProjectID = dbo.tblStoreProject.StoreProjectID INNER JOIN
                       dbo.tblStatus WITH (NOLOCK) ON dbo.tblMasterFloorPlan.MFPSxxxxxxxxID = dbo.tblStatus.StatusID INNER JOIN
                       dbo.tblStoreCategoryHierarchyDetail WITH (NOLOCK) ON dbo.tblStore.StoreID = dbo.tblStoreCategoryHierarchyDetail.StoreID ON 
                       tblStoreCategoryHierarchy_1.StoreCategoryHierarchyID = dbo.tblStoreCategoryHierarchyDetail.StorecategoryHierarchyID INNER JOIN
                       dbo.tblRetailer WITH (NOLOCK) INNER JOIN
                       dbo.tblStoreCategoryHierarchy WITH (NOLOCK) ON dbo.tblRetailer.RetailerID = dbo.tblStoreCategoryHierarchy.RetailerID ON 
                       tblStoreCategoryHierarchy_1.ParentCategoryHierarchyID = dbo.tblStoreCategoryHierarchy.StoreCategoryHierarchyID LEFT OUTER JOIN
                       dbo.tblVaultAisleMerchandisableAreaInstance WITH (NOLOCK) LEFT OUTER JOIN
                       dbo.tblAisleInstance WITH (NOLOCK) ON dbo.tblVaultAisleMerchandisableAreaInstance.AIIDxxxxxlkhluyfv = dbo.tblAisleInstance.AIIDxxxxxlkhluyfv ON 
                       dbo.tblVaultMerchandisableArea.VaultMAIDxxxklbsuvshvbsljkn = dbo.tblVaultAisleMerchandisableAreaInstance.VaultMAIDxxxklbsuvshvbsljkn 
                       LEFT JOIN tblGlobalObjectLifeTime ON dbo.tblVaultPlanObject.GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf = tblGlobalObjectLifeTime.GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf
                       LEFT JOIN tblStatus AS tblLTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv ON dbo.tblGlobalObjectLifeTime.GlobalObjectStatusID = tblLTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv.StatusID                       
                       LEFT OUTER JOIN
                         (
                                SELECT   tblVaultPlanObjectFixtureSequence.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls, 
                                      COUNT(dbo.tblVaultPlanObjectFixtureSequence.VaultFixtureID) AS FixtureCount
                                FROM    dbo.tblVaultPlanObjectFixtureSequence WITH (NOLOCK)
                                GROUP BY tblVaultPlanObjectFixtureSequence.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls
                         )  AS POGFixtures ON dbo.tblVaultPlanObject.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls = POGFixtures.VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls
                          INNER JOIN 
                          (
                                Select FPIDxxxxxxxxx 
                                From 
                                (
                                          SELECT   dbo.tblMasterFloorPlan.mfpidxxxxxxxx, dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx, Row_Number () OVER(Partition By dbo.tblMasterFloorPlan.mfpidxxxxxxxx order by dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx DESC)  As RowNumber 
                                          FROM    dbo.tblFloorPlan WITH (NOLOCK) INNER JOIN
                                                dbo.tblFloorPlanAnalysisDetail WITH (NOLOCK) ON dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx = dbo.tblFloorPlanAnalysisDetail.FloorPlanInstanceID INNER JOIN
                                                dbo.tblFloorPlanAnalysisHeader WITH (NOLOCK) ON dbo.tblFloorPlanAnalysisDetail.FloorPlanAnalysisID = dbo.tblFloorPlanAnalysisHeader.FloorPlanAnalysisID INNER JOIN
                                                dbo.tblMasterFloorPlan WITH (NOLOCK) ON dbo.tblFloorPlan.mfpidxxxxxxxx = dbo.tblMasterFloorPlan.mfpidxxxxxxxx
                                          WHERE   (dbo.tblFloorPlanAnalysisHeader.IsVault = 1) 
                                          AND    (dbo.tblMasterFloorPlan.MFPSxxxxxxxxID = 38) 
                                          AND    (dbo.tblFloorPlan.FloorPlanStatusID = 38)
                                ) As LIVEFloorPlans 
                                  Where RowNumber = 1 
                          ) As LIVEFloorPlans ON LIVEFloorPlans.FPIDxxxxxxxxx = tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx
 
                           LEFT OUTER JOIN 
 
                           (
 
                            SELECT   dbo.tblVaultPlanObject.FPIDxxxxxxxxx,PlanObjectGlobalID,COUNT(DISTINCT POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss) As NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs
                            FROM    dbo.tblVaultPlanObject WITH (NOLOCK) INNER JOIN dbo.tblFloorPlan WITH (NOLOCK)
                            ON     dbo.tblVaultPlanObject.FPIDxxxxxxxxx = dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx
                            WHERE    (dbo.tblVaultPlanObject.PlanObjectGlobalID > 0) AND (dbo.tblFloorPlan.FloorPlanStatusID = 38)
                            GROUP BY  dbo.tblVaultPlanObject.FPIDxxxxxxxxx,PlanObjectGlobalID
                            HAVING   (COUNT(DISTINCT POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss) > 1)
 
                           ) As View_NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs ON dbo.tblVaultPlanObject.PlanObjectGlobalID = View_NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs.PlanObjectGlobalID
                               AND dbo.tblVaultPlanObject.FPIDxxxxxxxxx = View_NOPxxxxjksvulhvsdlhvbs.FPIDxxxxxxxxx                                                         
                          LEFT OUTER JOIN                           
                          (                          
                              SELECT    POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss,1 AS ISxxxxjhasgvukgvsjhvbshk
                              FROM     dbo.tblVaultPlanObject WITH (NOLOCK) INNER JOIN dbo.tblFloorPlan WITH (NOLOCK)
                              ON      dbo.tblVaultPlanObject.FPIDxxxxxxxxx = dbo.tblFloorPlan.FPIDxxxxxxxxx
                              WHERE    (dbo.tblVaultPlanObject.PlanObjectGlobalID > 0) AND (dbo.tblFloorPlan.FloorPlanStatusID = 38)
                              GROUP BY   POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss
                              HAVING   (COUNT(DISTINCT VPOIDxxxxljhbsulhvsjksbls) > 1)                                                   
                          ) As View_SplitPlanograms ON dbo.tblVaultPlanObject.POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss = View_SplitPlanograms.POIGIDxxxxjlhvbsjlhvbsuhvsssss                         
                          INNER JOIN                         
                          (                        
                            SELECT GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs,GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf AS MissingGOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv AS MissingLTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv
                            FROM 
                            (
                            SELECT GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs,GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv,ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs ORDER BY StatusPriority ASC)  AS RowNumber 
                            FROM 
                            (
                            SELECT   dbo.tblGlobalPlanObject.GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs, dbo.tblGlobalObjectLifeTime.GOLTIDxxxxlknkljbnjkvhhf,tblStatus.Status AS LTSxxxjhgcaycsjhskljhliygv , 
                            CASE dbo.tblGlobalObjectLifeTime.GlobalObjectStatusID 
                              WHEN 20 THEN 1 
                              WHEN 25 THEN 2 
                              WHEN 24 THEN 3 ELSE 4 END 
                              StatusPriority 
                            FROM     dbo.tblGlobalPlanObject WITH (NOLOCK) LEFT OUTER JOIN
                            dbo.tblGlobalObjectLifeTime WITH (NOLOCK) ON dbo.tblGlobalPlanObject.GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs = dbo.tblGlobalObjectLifeTime.GlobalObjectID 
                            INNER JOIN dbo.tblStatus WITH (NOLOCK) ON dbo.tblGlobalObjectLifeTime.GlobalObjectStatusID = dbo.tblStatus.StatusID         
                            ) AS SelSet 
                            ) AS FinalSet
                            WHERE RowNumber = 1
                          ) AS MissingLifeTimes ON dbo.tblGlobalPlanObject.GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs = MissingLifeTimes.GPOIDxxxxxjhvasysykgcskgvsykgs
                  WHERE  (dbo.tblFloorPlanAnalysisHeader.IsVault = 1) 
                    AND (dbo.tblVaultMerchandisableAreaDetail.ChildObjectTypeID = 60) 
                    AND (dbo.tblMasterFloorPlan.MFPSxxxxxxxxID = 38) 
                    AND (UPPER(LTRIM(RTRIM(dbo.tblRetailer.RetailerDescription))) = 'BI-LO') 
                    AND (dbo.tblVaultPlanObject.PlanObjectGlobalID > 0)                                                 
                  ) AS InnerSet 
            Where SplitNumber = 1                  
      ) As SelectionSet      
) As FinalSet
Mart 2014-06-09 10:44:00
Hi richard101

There's a lot to look at there, would you be able to run it from within plan explorer to get the actual plan then post that without anonymizing it please?

Thanks

Mart

P.S. if you note how long it takes to run and what performance improvement your looking for that will give us a target 🙂

Mart 2014-06-09 09:39:58
Hey richard101

As the query isn't shown I'd have to suggest starting with updating your statistics on the related tables as the estimates are way out against the actual – look at the query columns tab to see which are out the most.

From there take a look at the key lookups, index 15 and 20 could be altered to include the columns and help out a bit.

Start there and let me know

Mart